Consecutief tolken

Al meer dan dertig jaar zetten wij bij uiteenlopende evenementen consecutieftolken in.

In Manchester begeleidde een van onze ervaren tolken Portugese medewerkers van een chemische fabriek tijdens een bezoek aan het Britse hoofdkantoor van onze klant. Het bezoek omvatte een rondleiding door de fabriek, presentaties en vraag-en-antwoordsessies. Onze tolk stond steeds met raad en daad paraat om ervoor te zorgen dat de informatie nauwkeurig aan de Portugese medewerkers werd overgedragen.

Voor deze opdracht kozen wij een gediplomeerde tolk die niet alleen Portugees als moedertaal maar ook ervaring als chemisch ingenieur had. Dankzij deze gespecialiseerde achtergrond kon de tolk de technische terminologie trefzeker in beide talen vertolken en precieze informatie duidelijk en beknopt overbrengen.

Wij kiezen niet alleen de juiste talencombinatie, maar hechten ook veel waarde aan gespecialiseerde vaardigheden en relevante ervaring. Want dat maakt voor onze klanten het verschil tussen een vaag idee en een duidelijk totaalbeeld.

Op zoek naar een consecutief tolk, neemt u dan vandaag nog contact met ons op voor een prijsopgave.

Wat is consecutief tolken?

Bij consecutief tolken pauzeert de spreker na een deel van het gesprokene, zodat de tolk de informatie kan vertalen. Deze vorm van tolken wordt vaak in gerechtszalen, vergaderingen en congressen ingezet.

Het is belangrijk om van tevoren af te spreken hoe lang de te vertalen delen zijn. Sommige klanten doen dit het liefste zin voor zin, maar anderen wachten liever tien tot vijftien minuten voordat ze voor de tolk pauzeren. In het laatste geval maakt de tolk aantekeningen om de boodschap nauwkeurig over te brengen. Zorg voor het juiste evenwicht. Als er vaak wordt gepauzeerd, kan de tolk de informatie weliswaar gedetailleerder overbrengen, maar kan de samenhang van het totaalbeeld verloren gaan.

Evenzo kan het voor het publiek vermoeiend zijn om lang te luisteren naar iets wat ze niet verstaan terwijl ze op de vertaling wachten. De complexiteit en context van de informatie is dan ook een belangrijk punt van overweging.

Deze vorm van tolken geniet de voorkeur bij kleinere, meer formele zakelijke bijeenkomsten, zij het persoonlijk of tijdens een televergadering.

Een consecutieftolk nodig?

Neemt u voor een prijsopgave vandaag nog contactmet ons op.

._