Vertalingen Nederlands-Hindi

 

800px-Flag_of_India.svgAls de derde meest gesproken taal in de wereld, na het Engels en Mandarijns, heeft het Hindi wereldwijd naar schatting 500 tot 600 miljoen sprekers. Dit zorgt ervoor dat Hindi vertalingen de perfecte manier zijn om te communiceren met een enorm groot aandeel van de wereldbevolking. Hoewel sommige sprekers van het Hindi andere Indische talen of zelfs Engels machtig zijn, is het gebruik van de moedertaal de efficiëntste manier om uw boodschap over te brengen.

India is nu de vierde grootste economie ter wereld inzake koopkracht, en zal volgens Economy Watch (www.economywatch.com), samen met China, het commerciële wereldcentrum worden van de 21ste eeuw. Als Economy Watch het bij het rechte eind heeft, zal het steeds belangrijker worden om uw documenten naar het Hindi en andere Indische talen te vertalen.

Onze vertalingen naar het Hindi worden verzorgd door onze vertaalexperts in een grote verscheidenheid aan sectoren, waaronder technische, juridische, farmaceutische en financiële.

Hindi Vertaalservice

De Hindi vertaaldiensten van The Translation People worden gewaardeerd om de kwaliteit, snelle levertijden en onze ervaring met een verscheidenheid aan bestandsformaten. The Translation People is gespecialiseerd in zowel vertalingen uit als naar het Hindi.

Onze Hindi vertaalexpertise omvat ondermeer infomateriaal voor huisvestingsbedrijven, productcatalogi, juridische documenten, contracten, gebruikers- en onderhoudshandleidingen, kwaliteitsprocedures, technische specificaties, websites en persberichten.

Als u een vertaalproject heeft, vraag dan een prijsopgave aan of neem contact met ons op.

Hindi Taalweetjes

Hindi, een Indo-Arische taal, stamt af van het Hindoestani, een alledaags gesproken taal die gehanteerd werd tijdens de 9de en 10de eeuw in en rondom Dehli, in Noord-India. De Turken, die delen van India bewoonden in de 11de eeuw, gaven de taal de naam Hindvi of Hindi, “de taal van de Hind” (India). Hindvi was voornamelijk opgebouwd uit leenwoorden uit het Sanskriet die aan de alledaagse taal aangepast werden; ook het Perzisch en Arabisch beïnvloedden het Hindi sterk. Deze externe invloeden lieten het Hindi toe om snel als een communicatiemiddel tussen de immigranten en de Noord-Indische autochtone bevolking te ontwikkelen. Gedurende de Britse overheersing tijdens de Koloniale Periode spreidde de taal zich uit en werd het de Indische landstaal dat door de Britten gebruikt werd als de standaard onder de overheidsofficieren.

Tijdens de negentiende eeuw splitste het Hindoestani zich op in twee verschillende talen: Hindi en Urdu. Sommigen menen dat deze afscheiding voornamelijk politiek gefundeerd was omdat, vóór de scheiding van India, het gesproken Hindi en Urdu aanzien werden als één en dezelfde taal – het Hindoestani. Er zijn echter taalkundige verschillen: Het Hindi is hevig beïnvloed door het Sanskriet en het Urdu door het Perzisch. Bovendien hanteren het Hindi en Urdu twee verschillende schriften, het Hindi gebruikt het Devanagari terwijl het Urdu het Perso-Arabische schrift hanteert.

Vandaag wordt het Hindi in India net iets meer gesproken dan het Urdu; volgens de 1991 volkstelling is ongeveer 40% van de Indische bevolking een moedertaalspreker van het Hindi. De Official Language Act van 1949, dat het gebruik van het Hindi in centrale overheidsbureaus verplicht maakte, kan hiervoor als reden worden aangehaald.

Waarom The Translation People voor Hindi Vertalingen?

  • Het gebruik van vertaalgeheugens kan de levertijden en kosten van uw Hindi vertaalproject reduceren.
  • Vertalingen worden geleverd in alle mogelijke bestandsformaten waaronder Microsoft Office suite, Quark XPress, Adobe PDF, Adobe Illustrator, Adobe FrameMaker, PageMaker en InterLeaf.
  • Onze Hindi vertalers zijn gekwalificeerde linguïsten en vertalen uitsluitend in hun moedertaal.

Nederlands-Hindi Vertalingen

Nederlands Hindi Uitspraak
Goedemorgen hindi1 Su-pra-bhaat
Goedenacht hindi2 Shubha Raat-ree
Alstublieft hindi3 Krip-yaa
Bedankt hindi4 Dhan-yae-vaad
._