Vertalingen Nederlands-Welsh


800px-Flag_of_Wales_2.svgSinds de Welsh Language Act van 1993 staat het behoud van het Welsh met stip bovenaan de publieke agenda. Alle overheidsorganisaties in Wales zijn nu bij wet verplicht om het Welsh en het Engels als evenwaardige talen te behandelen, en alle openbare documenten en signalisatie moet naar het Welsh vertaald worden. Bijgevolg zijn vertalingen naar het Welsh essentieel geworden in het dagelijkse werk van vele overheidsafdelingen. Bovendien hebben wijzigingen aan de vorige Welsh Language Act van 1967 de sprekers van het Welsh het recht gegeven om hun taal in gerechtelijke procedures te hanteren. De Welsh Language Board (de Taalunie van Wales) hoopt dat deze maatregelen de voorheen uitdovende taal opnieuw leven kan inblazen.

Al onze Welsh vertalers beschikken over uitgebreide vertaalervaring en hebben een grondige selectieprocedure doorstaan.

Waarom The Translation People voor Welshe Vertalingen?

  • Omdat wij gebruik maken van vertaalgeheugens kunnen levertijden en kosten voor uw Welshe vertalingen gereduceerd worden.
  • Vertalingen kunnen worden geleverd in alle mogelijke bestandsformaten waaronder Microsoft Office suite, Quark XPress, Adobe PDF, Adobe Illustrator, Adobe FrameMaker, PageMaker en InterLeaf.
  • Onze Welshe vertalers zijn gekwalificeerde linguïsten en vertalen uitsluitend in hun moedertaal.

Als u een vertaalproject naar het Welsh heeft, vraag dan een prijsopgave aan of neem contact met ons op.

Vertalingen naar het Welsh

De Volkstelling van 1911 toonde aan dat bijna 1 miljoen mensen zich als spreker van het Welsh hadden geregistreerd. Tot kortgeleden was dit aantal snel in dalende en bijna gehalveerd. De hierboven vermelde politieke maatregelen hebben echter het gewenste effect opgeleverd en de taal beleeft zowaar een revival. Lokale handelsbedrijven en andere bedrijven die zaken (willen) doen in Wales kunnen een grote slag slaan door al hun documenten naar het Welsh te vertalen en zo de taal levend te houden.

De Welshe vertaaldiensten van The Translation People worden gewaardeerd om de kwaliteit en snelle levertijden. The Translation People is gespecialiseerd in zowel vertalingen uit als naar het Welsh.

Welshe Taalweetjes

Men neemt aan dat het Welsh, dat nauw verwant is aan het Cornish en Bretoens, al sinds de 6de eeuw n.C. in gebruik was. Weinig resten van de originele taal zijn echter in het moderne Welsh te vinden. Het Welsh is naar traditie een mondeling overgedragen taal. De in het VK bekende “Mabinogi”, een verzameling van oude verhalen die van generatie tot generatie werden overgeleverd, werden voor het eerst neergeschreven rond 1050-1200, hoewel men denkt dat de verhalen zelf veel verder in de tijd teruggaan.

Tot kortgeleden was het aantal sprekers van het Welsh voortdurend in dalende lijn, en zelfs vandaag zijn er wereldwijd naar schatting nog amper 750.000 sprekers van de taal. De Welsh Language board gelooft dat hiervoor een aantal redenen bestaan.

  • migratiepatronen van landelijke naar stedelijke gebieden voor werkredenen.
  • de omgekeerde migratie van Engelssprekenden naar landelijke gebieden.
  • de steeds grotere beschikbaarheid van Engelstalig nieuws en entertainment.
  • een algemene secularisatie van de samenleving, met een dalend aantal kerkgangers als gevolg, waarbij de kerk als bindmiddel – waar zovele Welsh-georiënteerde activiteiten werden gehouden – verdween.

De toekomst van het Welsh ziet er dankzij de Welsh Language Act van 1993 echter veel rooskleuriger uit nu dat het gelijkwaardige status heeft verworven aan het Engels op het vlak van het openbare leven en overheidsadministratie. Vandaag is het in Welshe scholen wettelijk verplicht om het Welsh aan alle kinderen onder 16 aan te leren. Deze politieke wijzigingen lijken een positief effect te hebben gehad op het aantal sprekers van de taal. In 2004 toonde een Welshe talenenquête aan dat 21,7% van de Welshe bevolking moedertaalsprekers zijn, een stijging tegenover de 20,5% van de volksteling uit 2001 en de 18,5% uit 1991.

Nederlands-Welshe Vertalingen

Nederlands Welsh
Goedemorgen Bore da!
Goedemiddag Prynhawn da
Goedenavond Noswaith dda
Goedenacht Nos da
Bedankt Diolch