Vertaalgeheugenprogramma’s


Vertaalgeheugensoftware of vertaalgeheugenprogramma’s zijn niet hetzelfde als programma’s voor computervertalingen, zoals Babelfish of Google Translate. Daadwerkelijke vertalers spelen namelijk nog steeds een belangrijke rol in het vertaalproces. Met deze softwarepakketten wordt de tekst van bijvoorbeeld een document of website in segmenten verdeeld, vaak de afzonderlijke zinnen van de tekst. Deze segmenten worden vervolgens vertaald en automatisch ingevoerd in een vertaalgeheugen. Dit geheugen is in zijn eenvoudigste vorm een tweetalige database met de vertaalde segmenten die de vertaler heeft ingevoerd.

Het echte voordeel van een vertaalgeheugenprogramma is dat wanneer hetzelfde tekstsegment later opnieuw voorkomt in het document, of zelfs in een ander document dat maanden later wordt vertaald, de vertaler hiervan een melding ontvangt en de vertaling ziet die eerder werd gebruikt. De vertaler kan vervolgens kiezen of hij of zij de voorgestelde vertaling wil gebruiken op basis van de context van het segment in kwestie. Wanneer tekstsegmenten niet geheel identiek zijn, kan het systeem bovendien vergelijkbare segmenten herkennen (zogenaamde ‘fuzzy treffers’) en de verschillen tussen beide segmenten markeren. Ook geeft het systeem een score voor de mate waarin deze ‘fuzzy treffers’ overeenkomen, zodat de vertaler zich bewust is van de overeenkomsten.

Verder bevatten de meeste vertaalgeheugenprogramma’s een meertalige woordenlijstfunctie waarin vooraf goedgekeurde afzonderlijke termen kunnen worden geüpload. De vertaler krijgt dan een melding elke keer dat de term in kwestie voorkomt in de tekst. De vertaler kan de term selecteren, maar kan hem ook weigeren als de term niet juist is binnen de context. Andere functies zijn de mogelijkheid om complexe bestandsindelingen met codes makkelijk te bewerken, en om vertaalbare tekst uit illustraties en ontwerppakketten te filteren. De grootste voordelen van het gebruik van een vertaalgeheugenprogramma worden hieronder beschreven:

  • betere consistentie: als u regelmatig grote hoeveelheden tekst moet laten vertalen, is de kans groot dat er in de loop der tijd meer dan één vertaler per taal aan uw projecten werkt. Door deze software te gebruiken, worden eventuele verschillen in stijl en vooral in terminologie tussen de vertalers tot een minimum beperkt. Zodoende wordt voorkomen dat dezelfde zin anders wordt vertaald in verschillende documenten, ongeacht hoeveel tijd er tussen beide vertaalprojecten zit.
  • verbeterde afhandelingstijden: wanneer herhaalde segmenten door vertalers worden gevalideerd, hoeven lange zinnen vaak niet opnieuw te worden getypt. De zinnen worden eenvoudigweg goedgekeurd en de vertaler gaat door met het volgende tekstfragment.
  • lagere kosten: bij The Translation People vinden wij dat deze productiviteitsverbeteringen tot uitdrukking moeten komen in de prijs die wij berekenen. Daarom rekenen wij een aanzienlijk lager tarief voor herhaalde of vergelijkbare tekstsegmenten die door het vertaalgeheugen worden herkend.
  • complexe bestandsindelingen: wanneer u een document hebt dat is gemaakt in een pakket met code (zoals XML of HTML), kunnen vertaalgeheugens de tekst die moet worden vertaald onderscheiden van de code, zodat er geen gevaar bestaat dat de code beschadigd raakt. De vertaler kan zich bovendien concentreren op zijn of haar werk in plaats van veel tijd te verliezen door te bepalen wat er nu wel en niet moet worden vertaald.
  • verbeterde DTP-processen: The Translation People gebruikt SDL Trados Studio 2009 als belangrijkste vertaalgeheugenprogramma. Met dit softwarepakket kan ook tekst uit illustratiepakketten zoals InDesign en Quark worden gefilterd en snel weer worden geïmporteerd. Zodoende kunnen wij ontzettend veel tijd besparen vergeleken met het handmatig kopiëren en plakken van tekst vanuit Word-documenten naar de originele indeling.

Voor meer informatie over de gebruikte vertaalprogramma’s van The Translation People of om een gratis demo bij te wonen, kunt u altijd rechtstreeks vraag dan een prijsopgave aan of neem contact met ons op.